Zajęcia W. Sherborne

Zajęcia odbywają się raz w tygodnu w dwu 5-6 osobowych grupach lub jednej łączonej. Czas ich trwania wynosi ok. 1 godziny. Główne założenia metody to rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnienie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązanie bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Udział w zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy człowieka. Podstawowym jej celem jest rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. W Metodzie Weroniki  Sherborne można wyróżnić kilka kategorii ćwiczeń:

  • ćwiczenia prowadzące do poznania siebie i własnego ciała (świadomość własnej osoby, ciała),
  • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu (świadomość przestrzeni),
  • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz współpracę z partnerem i grupą (świadomość innych osób i kontakt z nimi): oparte na relacji „z”, oparte na relacji „przeciwko”, oparte na relacji „razem”,
  • ćwiczenia twórcze,
  • zabawy z chustą i kocem.