Wyjazdy

19.05.2017 rok udział grupy teatralnej w III Przeglądzie Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych P.A.SZ.O.N.

21.05.217 rok III Święto Rodziny-Tęczowy Piknik (Gliwice-Park Chopina)