Choreoterapia

Choreoterapia – terapia tancem, tańcem i ruchem. Jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii.  Opiera się ona na wykorzystywaniu ruchu, jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka. Podstawowe elementy tańca – ruch i rytm  stają się drogą do uzyskania harmoni ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi.