Zajęcia indywidualne

ZAJĘCIA KONTROLI EMOCJI I PANOWANIA NAD ZACHOWANIEM

Zajęcia te skierowane są dla osób mających trudności z kontrolą emocji oraz przejawiających agresywne i autoagresywne wzorce zachowań. Osoby prowadzące szczególny nacisk kładą na rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych oraz naukę panowania nad nimi. Podczas zajęć pracuje się także nad umiejętnym odreagowaniem złości, nad właściwą ekspresją emocjonalną i wyeliminowaniem agresji i autoagresji. Ważnym elementem zajęć jest   nauka metod wyciszania i relaksowania się.