Zajęcia P. Dennisona

Zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona polegają na cotygodniowych ćwiczeniach z Gimnastyki Mózgu dobranych pod kątem deficytów, zahamowań w rozwoju emocjonalnym i psychofizycznym. Kinezjologia edukacyjna polega na wykorzystaniu w teorii i praktyce naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu samo strukturalizującego uczenia się i twórczej samorealizacji jednostki. Gimnastyka Mózgu jest bazowym programem Kinezjologii Edukacyjnej, jest poświęcona naturalnemu rozwojowi osobowościowemu dziecka, a w szczególności jest to sposób na pobudzenie mechanizmów pracy mózgu przez naturalny, fizyczny ruch ciała. Naturalny rozwój fizyczny jest podstawą samodoskonalenia się nawyków widzenia, słuchania, organizowania wewnętrznych czynności psychicznych, uzdolnień, umiejętności, spontaniczności oraz działań twórczych.