Dogoterapia

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonych lub wyselekcjonowanych psów, prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę. Zajęcia mają charakter rekreacyjny, edukacyjny, oraz terapeutyczny. W naszym ośrodku dogoterapia prowadzona jest raz w tygodniu przez Panią Bożenę, która przyprowadza odpowiednio wyszkolonego psa, który wabi się Aron i jest rasy nowofunlandzkiej. Zajęcia terapeutyczne z udziałem psa nastawione są na rewalidację w bardzo szerokim wymiarze oraz motywują uczestników do pracy nad następującymi obszarami funkcjonowania:

  • sprawność manualna,
  • sprawność poznawcza,
  • zdolności komunikacyjne,
  • umiejętności społeczne,
  • kształtowanie charakteru.