Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowana jest według
„Programu Aktywizacji Zawodowej Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu”

Od 2007 roku wprowadziliśmy zajęcia zawodoznawcze, które maja między innymi zapoznać uczestników z podstawowymi zwrotami dotyczącymi pracy z poszczególnymi zawodami, ale również kształtować u podopiecznych odpowiednie cechy osobowości, cechy dobrego pracownika takie jak: wytrwałość, dokładność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za wykonywane zadania. Zapoznajemy naszych podopiecznych z zasadami pracy nad sobą (zasada małych kroków, zasada koncentracji, energii, zasada stopniowania trudności).Wspólnie określamy cele bliższe jak i dalsze.
Cyklicznie uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu: komunikacji, asertywności, sposobu radzenia sobie ze stresem, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji. Poprzez spotkania z przedstawicielami różnych zawodów rozwijamy a także pobudzamy zainteresowania Uczestników. W zajęciach zawodoznawczych biorą udział wszyscy Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Organizowane są także praktyki zawodowe dla grupy uczestników. Pierwsza grupa nabywa umiejętności zawodowe w Restauracji Śląska Sztuba w Gliwicach. Drugim miejscem odbywania praktyk jest sklep budowlany Leroy Merlin w Gliwicach. Przedszkole nr 34 w Zabrzu również przyjmuje praktykantów. Ostatnia grupa pracuje w Lellek Group Gliwice przy samochodach osobowych.