O nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu działają od grudnia 2002 roku. Są placówką wychodzącą naprzeciw osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 18 rok życia. Warsztaty realizują dwie podstawowe formy rehabilitacji: społeczną i zawodową, dzięki którym rozwijane są umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, jak również psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności umożliwiających uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i podjęcie pracy.

Z terapii w warsztatach korzysta 50 uczestników, którzy odbywają zajęcia w 9 pracowniach. Podstawową formą terapii w naszej placówce są zajęcia prowadzone w poszczególnych pracowniach. Podczas tych zajęć uczestnicy wykonują prace profilu pracowni, rozwijają sprawności manualne, uczą się podstawowych czynności stolarskich, krawieckich, plastycznych i innych. Zajęcia w pracowniach uczą obowiązkowości, punktualności, systematyczności i odpowiedzialności, a także dyscypliny pracy oraz dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Wykonane przez uczestników prace są sprzedawane na kiermaszach i aukcjach. Dochód uzyskany ze sprzedaży przeznaczony jest na integrację społeczną, która umożliwia osobom niepełnosprawnym zaistnienie w społeczeństwie.

Rehabilitacja zawodowa prowadzona w warsztatach ma na celu uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia na chronionym bądź otwartym rynku pracy. Terapia w warsztatach realizowana jest nie tylko przez zajęcia na pracowniach, ale również poprzez zajęcia dodatkowe, społeczność terapeutyczną, a także wycieczki, wyjazdy i imprezy integracyjne. Nasi uczestnicy korzystają z różnych form terapii muzycznej i teatralnej. Nie tylko są widzami, ale także sami tworzą i występują. Biorą udział w wielu przeglądach i festiwalach. Największym ich sukcesem jest zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBERTIANA”. 

Mając na uwadze stopień niepełnosprawności i upośledzenia intelektualnego naszych uczestników, prowadzimy działania, aby warsztaty terapii zajęciowej stały się ich drugim domem, w którym chętnie przebywają, czują się bezpiecznie, w którym zostają docenione nawet ich najmniejsze wysiłki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w prace, wielkiej wrażliwości pracowników warsztatów, udało się nam stworzyć wspaniałą rodzinną atmosferę, w której wszyscy – nawet ci najsłabsi czują się potrzebni, w której wszyscy są radośni, uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwsi.

Poza terapią zajęciową na terenie warsztatów prowadzona jest wszechstronna i specjalistyczna rehabilitacja ruchowa. Każdy z naszych podopiecznych nawet ten najsłabszy-ma możliwość obcowania ze sportem, co pozwala mu czuć się pełnowartościowym człowiekiem. Uczestnicy naszej placówki biorą udział w zawodach sportowych organizowanych dla osób niepełnosprawnych oraz w olimpiadach, w których zajmują wysokie miejsca o czym świadczą liczne puchary i dyplomy.