Hipoterapia

Zajęcia hipoterapeutycze na które uczęszczamy odbywają się w ośrodku hipoterapeutycznym „Padok”w Katowicach Janowie. Podczas zajęć uczestnicy mają do dyspozycji pastwisko, okólnik, mały maneż do hipoterapii oraz większy do jazdy konnej. Możemy także korzystać z krytej ujeżdżalni oraz świetlicy z kominkiem. Pod okiem wykwalifikowanej kadry ośrodka i przy asyście instruktorów, uczestnicy w ramach wyznaczonego czasu mają możliwość jak najpełniejszego korzystania z zajęć. Istotne zalety możliwości korzystania z zajęć hipoterapeutycznych związane są  z następującymi aspektami:

  • Koń zmniejsza spastyczność mięśni, koń hamuje przetrwałe odruchy posta wy,
  • Koń przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia, koń koryguje postawę ciała,
  • Koń daje wrażenie chodu ludzkiego, koń zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach,
  • Koń relaksuje, koń stanowi źródło bodźców równoważnych.