Szkolenia

Szkolenia dla Uczestników Warsztatów Terapii  Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu mają na celu wyuczenie i zdobycie potrzebnych umiejętności w znalezieniu przyszłego zatrudnienia. Zdobyta wiedza, nowe doświadczenia wykorzystywane są przez Uczestników Warsztatów w programach Rehabilitacji Zawodowej.