Pracownia ogrodniczo-florystyczna

Pracownia ogrodniczo – florystyczna to miejsce w którym uczestnicy mają możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy z zakresu opieki nad roślinami oraz zwierzętami, zdrowego stylu życia, zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, posługiwania się narzędziami i sprzętami ogrodniczymi. Poprzez wszelkiego rodzaju prace w plenerze, jak i w pracowni ogrodniczej, zdobywają  fundamentalną wiedzę  niezbędną do wykonania prac w ogrodnictwie. Realizowane w ramach zajęć zadania kształtują charaktery podopiecznych oraz motywują do działania. Dbając o warsztatową faunę i florę, zarówno w pomieszczeniach jak i na terenie ogrodu, uczestnicy mają okazję do częstego obcowania z przyrodą, co terapeutycznie wpływa na ich emocje. Plan pracy na pracowni jest dostosowany do zmieniających się pór roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestnika. Wykonując wspólnie wcześniej omówione i zaplanowane zadania, rozwijana jest umiejętność efektywnej współpracy w grupie.