Praktyki

Nasi uczestnicy mają przyjemność uczestnictwa w praktykach, w następujących instytucjach:
 
CENTRUM AUDI GLIWICE – Lellek Group – Nowopowstały Salon Samochodowy Audi jest nowym miejscem, w którym nasi niepełnosprwani uczestnicy WTZ mogą odbyć praktykę zawodową. Grupa Lellek jest jednym z najbardziej prężnie rozwijających się dealerów koncernu firmy Volkswagen w Polsce. Salon Audi w Gliwicach jest największym salonem samochodowym w Polsce, posiada aż pięć kondygnacji, a na najwyższej z nich można podziwiać piękną panoramę Gliwic. Praktykanci mają okazję poznać tu najnowsze pojazdy marki Audi. Jako pomocnicy w strefie serwisu i strefie sprzedaży, pod okiem fachowców przygotowują samochody dla klientów salonu. 
 
ŚLONSKO SZTUBA – uczestnicy mają możliwość zdobywania umiejętności przy obróbce warzyw i owoców, utrzymanie czystości w pomieszczeniach restauracji oraz przy obsłudze bufetu.
 
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH „LOGIKA”- praktyka zawodowa w sekretariacie szkoły daje możliwości nabycia uczestnikom nowych umiejętności, wykorzystywanych w pracy biurowej. Obsługa urządzeń biurowych, takich jak komputer, drukarka, ksero, fax, pozwala na uczestniczenie praktykantów w postępie technologicznych zmian. Współpraca z pracownikami biura, wyrabia umiejętność pracy zespołowej.
 
PRZEDSZKOLE – głównym celem praktyki jest kształtowanie prawidłowych relacji z lokalnym środowiskiem, nabywanie nowych umiejętności w komunikowaniu się, ale także czynności z wykonywaniem różnego rodzaju zadaniami.
 
LEROY MERLIN – zdobywanie nowych doświadczeń ale przede wszystkim trening w kontaktach ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy odbywają praktyki na różnych działach sklepu np: dział ogrodniczy, dekoracji. Praktykanci potrafią bez problemów przyporządkować cenówki z kodem cenowym, uporządkować towar na pułkach według różnych kryteriów.
 
MOSIR W ZABRZU – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu prowadzi obiekty o charakterze sportowym, takie jak hale sportowe, boiska, kąpielisko oraz o charakterze typowo gospodarczym takie jak składowisko odpadów, magazyny, targowiska, lokale użytkowe, parkingi. Uczestnicy WTZ Caritas w Zabrzu odbywają praktykę zawodową na terenie dwóch obiektów MOSiR, tj. na Miejskim Kąpielisku Leśnym (w sezonie pozwalającym na wykonywanie prac na terenie otwartym) oraz Hali Widowiskowo- Sportowej. Praktykanci na tych obiektach wykonują prace porządkowo – gospodarcze.
 
KS GÓRNIK ZABRZE – Pod koniec września br. nasi uczestnicy WTZ Caritas w Zabrzu mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w obiektach należących do Klubu Sportowego Górnik Zabrze, jak również na nowym Stadionie im. Ernesta Pohla, który klub wynajmuje od Miasta Zabrze. Praktykanci pomagają porządkować stare pomieszczenia klubu oraz przenosić dokumenty archiwalne do nowych pomieszczeń Zarządu. Czynności porządkowo-gospodarcze wykonują należycie i z pełnym zaangażowaniem w klimacie historii byłego Mistrza Polski w piłce nożnej. Przychylność pracowników całego klubu sportowego sprawia, iż w trakcie trwania praktyki zawodowej czują się potrzebni i docenieni.

 

Poniżej, znajadują się miejsca w których uczestnicy mieli okazję odbyć praktyki zawodowe: 

BIURO UCZESTNIKA – uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie obsługi sprzętu biurowego, nabywają umiejętności zachowania się w relacji pracownik-petent, pracownik-zwierzchnik, uczą się pisania i redagowania pism: ankiety, podania, zawiadomienia.

SCHRONISKO „PSITUL MNIE” ZABRZE-to miejsce, w którym uczestnicy WTZ mają możliwość zetknięcia się z porzuconymi lub zagubionymi psami i kotami. Kontakt z nimi pozwala rozbudzić w praktykantach poczucie obowiązku, opiekuńczości, współczucia i wrażliwości. Praktyki wzbudzają w uczestnikach poczucie „bycia potrzebnym”.

URZĄD MASTA GLIWICE – praktyka zawodowa w Urzędzie Miejskim w Gliwicach to bardzo ambitne i niezwykle odpowiedzialne miejsce odbywania praktyk. Nasi uczestnicy nabywają tam umiejętności obsługi urządzeń biurowych. Uczą się czynności, wymagających profesjonalnej obsługi sekretariatu. Mają możliwość zaobserwowania odpowiedniego podejścia do petenta, przy czym uczą się poprawnej komunikacji interpersonalnej.

KUCHNIA „JEDZENIE NA KÓŁKACH”– celem tych zajęć jest przygotowanie prostych dań, zaznajomienie się z przyrządami kuchennymi oraz recepturami.  Obowiązki praktykantów to: czynności porządkowe, nakrywanie  do posiłku, mycie naczyń.

GO SPORT C.H. PLATAN – praktyka ta ma na celu zdobywanie umiejętności przydatnych w pracy w sklepie, wykonywanie zadań zleconych przez pracowników, kontakt z klientem, wykonywanie zadań związanych  z funkcjonowaniem sklepu oraz jego wewnętrznej organizacji.

TEATR NOWY – na praktyce uczestnicy zostali przydzieleni do pracy w szatni podczas piątkowych spektakli gdzie kształtują właściwe formy zachowań i reakcji pojawiających się w miejscu kumulującym różnorodne grupy ludzi.  Uczestnicy wykazują się dużą kulturą osobistą, spokojem oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki.

OGRODNICTWO – praktyka ta ma na na celu kształtowanie prawidłowych relacji ze środowiskiem, nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń. Uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą uprawy roślin a także poznają specyfikę pracy ogrodnika. Chętnie uczą się nowych umiejętności oraz mają dobrą motywację do pracy.

STUDIO FILMOWO-FOTOGRAFICZNE – ma na celu zdobycie przez uczestników postawy zawodowej kreatywności, dyscypliny, punktualności i obowiązkowości. Uczestnicy sprawnie i z zaangażowaniem wykonują zadania, które polegają na obróbce zdjęć, zapisywaniu na określonym nośniku, wykonywaniu zdjęć oraz przygotowaniu sprzętu.

STUDIO FILMOWO- FOTOGRAFICZNE – ma na celu zdobycie przez uczestników postawy zawodowej kreatywności, dyscypliny, punktualności i obowiązkowości. Uczestnicy sprawnie i z zaangażowaniem wykonują zadania, które polegają na obróbce zdjęć, zapisywaniu na określonym nośniku, wykonywaniu zdjęć oraz przygotowaniu sprzętu.

HUTA ŁABĘDY – praktyka ta ma na celu zgromadzenie nowych doświadczeń jak i również kształtowanie prawidłowych relacji ze środowiskiem lokalnym oraz utrwalenie sztuki nawiązywania  kontaktów interpersonalnych. Obowiązki praktykanta w Hucie Łabędy to: pilnowanie obiektu, wydawanie kluczy, sprzątanie podwórka oraz pokierowanie osób do odpowiedniego biura.

KUCHNIA „JEDZENIE NA KÓŁKACH”– celem tych zajęć jest przygotowanie prostych dań, zaznajomienie się z przyrządami kuchennymi oraz recepturami. Obowiązki praktykantów to: czynności porządkowe, nakrywanie do posiłku, mycie naczyń.

ZAKŁAD TAPICERSKI – praktyka ma na celu naukę pracy w grupie oraz wyuczenie poprawnej komunikacji. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych uczą się konserwacji i naprawy mebli, przeróbki mebli tapicerskich, ich demontaż oraz utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy jak i w zakładzie.