Nasze osiągnięcia

Chcieliśmy się pochwalić wyjątkowo ważnymi dla nas osiągnięciami zdobytymi przez naszych artystów a w szczególności: 

  • Zajęcie I miejsca w drugim etapie eliminacji do VI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatrlano – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2006,
  • Zajęcie I miejsca w drugim etapie eliminacji do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2016.
  • Zajęcie II miejsca z przedstawieniem „ Bajka o drzewie ” – P.A.Sz.O.N w Katowicach 2016
  • Drużynowo zajęcie II miejsca, udział w imprezie „ Hajery ” 2016
  • I miejsce w kategorii teatr za przedstawienie „ Bajka o drzewie ” – Festiwal Otwartych Serc w Starochorzowskim Domu Kultury 2017
  • Nagroda publiczności za przedstawienie „ Bajka o drzewie ” Wodzisław Sląski VI Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych „ Para buch Teatr w ruch ” 2017
  • Nagroda grand prix  za przedstawienie „ W kopalni ” MDK w Katowicach Szopienicach XVII Miejski Festiwal Dziecięcych Form Teatralnych i Plastycznych Twórczość Bez Barier 2018
  • Zajęcie II miejsca w kategorii teatr za nowe przedstawienie „ Świtezianka ”- Festiwal Otwartych Serc w Starochorzowskim Domu Kultury 2018
  • Drużynowo  II miejsce w części wokalno- teatralnej w III Regionalnej Imprezie Integracyjnej dla Osób Niepełnosprawnych 2018

Poprzez wieloletnią aktywność i zaangażowanie grupa teatralna brała czynny udział w przedstawieniach, zdobywając nagrody oraz wyróżnienia.