Pracownia plastyczno-introligatorska

Na pracowni plastyczno – introligatorskiej uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej i komputerowej, technik collage’u oraz decoupage’u, oglądanie albumów z reprodukcjami oraz osobisty kontakt ze sztuką. Stymulowanie uczestników poprzez różne formy aktywności twórczej oraz własną działalność plastyczną przyczynia się do rozwijania sprawności manualnej, zdolności twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli oraz doznań środkami wyrazu plastycznego, budzenia, a także rozwijania ciekawości poznawczej. Pomaga w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, uczy cierpliwości, dokładności i kształtuje umiejętność pracy w grupie. Działania plastyczne odbywają się w różnych materiałach, technikach i formach. Powstają obrazy wyklejane kulkami plasteliny, bibułą, płótnie i kartonie przy użyciu różnego rodzaju farb i technik. Wiele prac powstaje w oparciu o obrazy słynnych malarzy. Na pracowni plastyczno – introligatorskiej są wykonywane:
 
  • kartki okolicznościowe;
  • kompozycje roślinne do dekoracji warsztatów oraz na przedświąteczne kiermasze;
  • elementy scenografii i rekwizytów do przedstawień.