Program „Restauracja Róża”

Program „Restauracja Róża” jest treningiem zawodowym mającym na celu:
 
 1. kształcenie umiejętności pracy w zespole poprzez wprowadzenie metody pracy grupowej;
 2. nauka prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych poprzez wspólny udział w organizowaniu restauracji;
 3. doskonalenie podstawowych nawyków takich jak: wytrwałość, punktualność, systematyczność, kontrolowanie godziny otwarcia oraz zamknięcia restauracji;
 4. rehabilitację zawodową wybranych uczestników;
 5.  uspołecznienie wszystkich uczestników;
 6. realizację założeń treningu ekonomicznego;
 7. trening zachowań społecznych i interpersonalnych;
 8. nabywanie umiejętności prozawodowych;
 9. wyuczenie zasad kulturalnego zachowania w restauracji;
 10. wypracowanie czynności skierowane na usamodzielnienie, integrację.

 

Rehabilitacja zawodowa przebiega na następujących stanowiskach (zakres obowiązków):

Kucharz, pomoc kuchenna

 • planowanie menu
 • dokonywanie zakupów
 • przygotowanie wybranych dań i potraw
 • zmywanie naczyń

 

Kelner

 • przyjmowanie zamówień
 • składanie zamówień
 • realizacja zamówień
 • obsługa klienta przy stole

 

Kasjer

 • przyjmowanie środków pieniężnych od kelnerów
 • zestawienie przychodów z działalności

 

Pracownicy porządkowi

 • przygotowanie sali restauracji przed otwarciem
 • sprzątanie sali po zamknięciu restauracji
 • dbałość o bieliznę stołową
 • pomoc przy zamówień naczyń

 

Uczestnicy nabywają następujących umiejętności na poszczególnych stanowiskach:

Kucharza:

 • umiejętność planowania zakupów na podstawie ustalonego menu, korzystanie z ofert promocyjnych, dokonywanie zakupów po najniższej cenie;
 • umiejętność rozplanowania pracy przy przygotowaniu poszczególnych dań i potraw (kolejność wykonywanych czynności);
 • zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie przygotowania posiłku (czystość, odpowiedni strój, ostrożność);
 • umiejętność korzystania z receptur i przepisów;
 • rozpoznawanie poszczególnych produktów i sposobu ich obróbki;
 • umiejętne korzystanie z narzędzi, urządzeń i naczyń kuchennych;
 • współpraca w zespole;
 • dbałość o estetykę podania.

 

Kelnera

 • zachowanie higieny osobiste, dobór stroju;
 • umiejętność nakrywania stołu;
 • właściwa obsługa gościa restauracji:

– przywitanie
– podanie karty
– przyjęcie zamówienia
– przyjęcie i rozliczenie pieniędzy klienta
– sprzątnięcie pustej zastawy

 

Kasjer

 • znajomość cen w restauracji
 • umiejętność wyliczenia należności za zamówienie
 • zestawienie przychodów

 

Pracownika porządkowego

 • umiejętność przygotowana sali (ustawienie mebli, porządek);
 • dbałość o czystość sali w czasie pracy restauracji;
 • sprzątnięcie sali i zaplecza po zamknięciu restauracji;
 • umiejętność pracy w zespole