Zajęcia zawodoznawcze

Prowadzone na warsztatach od października 2015 r. przez instruktora zawodu. Są to zajęcia prowadzone w kilkuosobowych grupach (6-8 osób). Tematyka zajęć porusza aspekty obecnego rynku pracy, czyli:

  • Jak poruszać się po rynku pracy?
  • Jak rozmawiać z pracodawcą?
  • Jak tworzyć własne dokumenty aplikacyjne?
  • Jakie są prawne zastosowania w kierunku osób niepełnosprawnych?

Warsztaty mają również na celu wprowadzić uczestników w sferę własnych odczuć, doznań i przekonań na temat własnej osobowości, poznania siebie samego, swoich mocnych stron, które mógłby wykorzystać na potencjalnym rynku, czyli:

  • Jakie są moje mocne i słabe strony charakteru?
  • Jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną?
  • Jak rozmawiać z pracodawcą?

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej opracowane są tak, aby pobudzić kreatywność uczestników. Zastosowane ćwiczenia skłaniają do samodzielnych wypowiedzi, włączania się do wspólnych dyskusji, uczą pracy w grupie. WAZ zazwyczaj rozpoczynają się luźnymi ćwiczeniami, aby następnie przejść do bardziej zaawansowanych. Opracowane przez instruktora zawodu scenariusze zajęć są dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych, obecnych na zajęciach oraz będą stanowić załącznik do każdego spotkania.