Informacje w sprawie zamrożenia cen prądu

 

Limit zużycia do 2600 kWh

Odbiorcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odbiorcy, którzy mieszkają wspólnie z osobą, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powinni złożyć oświadczenie, które można pobrać tutaj https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu. Wypełnione oświadczenie należy przesłać pocztą na adres ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Uwaga!!

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej mają prawo limitu zużycia w wysokości 3000 kWh. Warto rozeznać najbardziej korzystną opcję dla rodziny.

Prezes Tauron pisze:

Polski rząd robi wszystko, aby najbliższe miesiące były możliwie komfortowe dla odbiorców prądu i ciepła. Ministerstwo Aktywów Państwowych wraz ze spółkami Skarbu Państwa podjęło działania, które chronią gospodarstwa domowe przed wysokimi cenami energii ciepła, które są konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wojny hybrydowej prowadzonej przez Kreml w Europie. Przypomnę, że polski rząd, wbrew europejskiemu mainstreamowi, już trzy lata temu wprowadzał pierwsze rozwiązania chroniące gospodarstwa domowe przed skokowym wzrostem kosztów energii. Dziś, w rzeczywistości kryzysu energetycznego, spowodowanego imperialną i przy okazji okrutną polityką Kremla, potrzebujemy nowych rozwiązań.

Ważne są tu przede wszystkim rozwiązania legislacyjne, które tak jak Rządowa Tarcza Antyinflacyjna, skutecznie będą chronić gospodarstwa domowe. Wiemy już, że większość klientów TAURONA zostanie objęta ochroną, która polega na zamrożeniu cen energii w kolejnym roku.

Dodatkowo rząd chce obniżyć ceny energii przez zniesienie obliga giełdowego, co przełoży się na niższe rachunki dla klientów masowych oraz biznesu. Dzięki temu rozwiązaniu, spółki wytwórcze będą mogły bezpośrednio sprzedawać energię spółkom obrotu. To dobry pomysł rządu, a jeszcze lepsze efekty będą widoczne wkrótce, tj. po utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dziś ceny energii elektrycznej kształtują się na Towarowej Giełdzie Energii, a cenę wyznacza najdroższa technologia produkcji energii – w wielu przypadkach to cena gazu. Energia elektryczna wyprodukowana w polskich elektrowniach obarczona jest wysokimi opłatami Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, jest to tzw. opłata za emisję CO2. Nasza energia trafia na wspomnianą giełdę, co powoduje dodatkowe podbicie ceny.

Nie ma mowy o czerpaniu przez TAURON nadmiarowych zysków w rzeczywistości kryzysu energetycznego. Nie jesteśmy jego beneficjentami. Beneficjentem chce być Władimir Putin, którego imperialna polityka ten kryzys wywołała.

Z wyrazami szacunku
Paweł Szczeszek
Prezes Grupy TAURON