#żółtaStrefa#coronawirusCovid19#zawieszenieDziałalnościWTZ

Decyzją Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 roku Wojewoda Śląski zawiesza działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej do odwołania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).