Uwaga !!!

Poleceniem nr 42/2020 z dnia 24 marca 2020 roku decyzją Wojewody czasowe zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Wszelkie zmiany będą obwieszczane komunikatem na stronie internetowej.