Przekaż 1%

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych za rok 2019. Każdy ma możliwość rozdysponowania i przekazania 1 % swojego  podatku na organizacje pożytku publicznego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są  prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej, która jest również Organizacją Pożytku Publicznego.

Caritas Diecezji Gliwickiej niesie pomoc m.in. w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • pomocy osobom w podeszłym wieku,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy,
  • pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbanej wychowawczo,
  • dofinansowania wypoczynku dzieci z biednych rodzin,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.

Można skorzystać z gotowych formularzy przygotowanych i dostępnyh na stronie https://caritasgliwice.pl/1-procent-caritas/

ZA PRZEKAZANIE 1% DLA CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

U W A G A ! ! !

 

Poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej czasowo zawieszają swoją działalność.

Wszelkie zmiany będą obwieszczane komunikatem na stronie internetowej.

 

Bal Karnawałowy

 

 

W dniu 30.01.2020r na Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyła się Zabawa Karnawałowa. Wspólnie bawiliśmy się na sali gimnastycznej, która była przystrojona i udekorowana w maski. Uczestnicy byli przebrani w ciekawe stroje karnawałowe. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku.

 

 

 

 

 

Spotkanie Wigilijne

12.12.2019 na naszych warsztatach odbyło się spotkanie wigilijne. Podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd wszyscy zasiedliśmy do wigilijnego stołu, na którym nalazły sie smakowite, tradycyjne potrawy wigilijne. Bardzo miłym akcentem okazały się upominki, które otrzymał każdy uczestnik.