Przedłużenie#5lipiec#ZostańWdomu#coronawirus#Covid19

Decyzją Nr PSI.6334.88.2020 z dnia 18 czerwca  2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej              do 5 lipca 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Przedłużenie#21czerwca#ZostańWdomu#coronawirusCovid19

Decyzją Nr PSI.6334.75.2020 z dnia 4 czerwca  2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej              do 21 czerwca 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Przedłużenie#7czerwca#ZostańWdomu#coronawirusCovid19

Decyzją Nr PSI.6334.65.2020 z dnia 22 maja 2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

do 7 czerwca 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Przedłużenie#24maj#ZostańWdomu#coronawirusCovid19

Decyzją Nr PSI.6334.2020 z dnia 8 maja 2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej do 24 maja 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Przedłużenie#10maj#ZostańWdomu#coronawirusCovid19

Decyzją Nr PSI.6334.48.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej do 10 maja 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Wszystkie informacje dostępne na stroniehttps://twitter.com/mz_gov_pl

Zasiłek za brak możliwości korzystania z zajęć!!

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca.

Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.

Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

Kto otrzyma wsparcie i jakie są wyjątki?

O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia.

Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

Jak otrzymać świadczenie?

Należy wypełnić wniosek online. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl).

Formularz linku https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=2

W razie pytań – zadzwoń

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).

PRZEDŁUŻENIE #ZostańWdomu!!

Poleceniem nr  60/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej do 24 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Wszystkie informacje dostępne na stroniehttps://twitter.com/mz_gov_pl

#ZostańWdomu#WtzHomeOffice#PracaWdomu

Wszelkie zmiany będą obwieszczane komunikatem na stronie internetowej.

 

Zapal Świece Wielkanocną

ZOSTAŃ W DOMU!
ZAPAL ŚWIECĘ WIRTUALNIE!
POMÓŻ Z SERCA REALNIE!

https://caritasgliwice.pl/wp-content/uploads/2020/03/001-swieca-400x684.jpg

Drodzy Przyjaciele ubogich i potrzebujących!

W tym trudnym dla wszystkich czasie próby wiary i miłości po raz kolejny PROSIMY O POMOC. Mianowicie, w minionych latach – kupując Świece na stół wielkanocny; pomagaliście Państwo najbiedniejszym, chorym, seniorom, niepełnosprawnym i samotnym.

To dzięki Waszej hojności mogliśmy zadbać o najważniejsze potrzeby tychże osób. Tegoroczne Świece Wielkanocne, trafiły co prawda do Waszych parafii; ale niestety obecna sytuacja nie pozwala na ich nabycie.

Dlatego też APELUJEMY do zapalenia Świecy Wielkanocnej na sposób wirtualny – poprzez wpłaty darowizny, która będzie cegiełką dla wsparcia najbardziej potrzebujących.

Wpłaty można dokonać poniżej za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności elektronicznych DOTPAY w poniższym linku https://caritasgliwice.pl/zapal-swiece-wielkanocna/ lub na konto BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128 z tytułem płatności: „Świeca Wielkanocna”.

Zachęcamy również do wsparcia akcji modlitwą.

Wasz dar serca to symbol łączności z Kościołem Posługującym Ubogim w tym szczególnym czasie wielkiej próby człowieczeństwa i miłości bliźniego!

Uwaga !!!

Poleceniem nr 42/2020 z dnia 24 marca 2020 roku decyzją Wojewody czasowe zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Wszelkie zmiany będą obwieszczane komunikatem na stronie internetowej.