Kategoria: Aktualności

Konsultacje Podatkowe

Jak co roku rozpoczęły się bezpłatne konsultacje Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które potrwają do 28 kwietnia 2022 roku. 

DORADCY PODATKOWI 

PROWADZĄ BEZPŁATNE KONSULTACJE Z ZAKRESU ULG I UPRAWNIEŃ PODATKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM 

WE WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH OD 9.00 DO 15.00 

POD NUMEREM TELEFONU 513 152 218.

 

W ramach akcji można uzyskać informacje o przysługujących ulgach i uprawnieniach podatkowych.  

Na życzenie osób niepełnosprawnych doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczą: przejazdu samochodem na rehabilitację, korzystania z pomocy przewodników (dla osób niewidomych lub osób niesprawnych ruchowo), zakupu leków, czy ponoszonych wydatków na adaptację mieszkania.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to trzynasta tego typu akcja Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Pomoc dla Ukrainy!!!

Chcesz pomóc? Jest kilka sposobów!To Ty decydujesz w jakim zakresie możesz pomóc. Możesz przekazać niezbędne rzeczy, udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wesprzeć działania organizacyjnie i zaangażować się jako wolontariusz.

Jest kilka opcji pomocy:

 • wsparcie materialne: osoby które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież;
 • mieszkanie lub schronienie: część uchodźców potrzebuje mieszkania – na kilka – kilkanaście dni;
 • środki transportu: do przewiezienia pomocy na terytorium Ukrainy, a także potrzebujących osób;
 • wsparcie osobiste: dostarczenie wsparcia do dużej grupy osób to wyzwanie logistyczne. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, który na miejscu pomoże potrzebującym.

Formularz dostępny jest na stronie: pomagamukrainie.gov.pl

Caritas Diecezji Gliwickiej przy ul. Ziemowita 2 w Gliwicach organizuje również pomoc dla Ukrainy. Prosimy wszystkich, którzy mogą włączyć się do akcji jako wolontariusz o kontakt tel. 32 230 78 70 / 667445774 .

Obecnie zbierane są NOWE i tylko NOWE :

 • koce, śpiwory , poduszki, kołdry,
 • środki czystości
 • wszelkiego rodzaju materiały medyczne: opatrunki, bandaże, strzykawki, igły, kompresy, płyny infuzyjne, dezynfekujące, środki przeciwbólowe itp.
 • żywność długoterminową

Wymienione przedmioty można bezpośrednio przynosić do centrali Caritas Diecezji Gliwickiej przy ul. Ziemowita 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć pomoc dla Ukrainy finansowo, mogą to zrobić za pośrednictwem wpłat na konto bankowe Caritas Diecezji Gliwickiej

Nr konta  :  57 1240 1343 1111 0010 0216 7128  z dopiskiem “UKRAINA”

Na terenie miasta Zabrze zbiórkę potrzebnych rzeczy prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Brodzińskiego 4, gdzie można przynosić żywność o długiej dacie przydatności do spożycia (konserwy, ryż, kasza, makarony itd.), środki opatrunkowe, higieniczne i sanitarne, koce, śpiwory, pościel itp. Przyjmowane będą tylko artykuły nowe.

Punkt czynny jest codziennie w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 19.00, a w soboty i niedziele od godz. 10.00 do godz. 15.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (32) 271 04 74 lub 512 240 287.

Jeśli chcesz zorganizować nocleg dla uchodźców z Ukrainy to miasto Zabrze uruchomiło punkt konsultacyjno-informacyjny. Można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Antykryzysowego pod numerem: +48 32 37-33-388.

 

Serdecznie dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie 

Flaga Ukrainy: skąd pochodzą i co oznaczają barwy na ukraińskiej fladze?

 

 

1%

Program do rozliczeń dostępny w linku https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000247809/

1% podatku na rzecz Caritas w Gliwicach - odnośnik do programu pitax

 

1% przekazany Caritas Diecezji Gliwickiej to Twoja pomoc potrzebującym

Niesiemy pomoc w bardzo szerokim zakresie począwszy od dzieci, przez rodziny wielodzietne, chorych, niepełnosprawnych i seniorów.

Więcej o nas można się dowiedzieć na: www.caritasgliwice.pl i facebook’u

Jak wykorzystamy 1%

 • ochrona i promocja zdrowia
 • wsparcie osób niepełnosprawnych
 • dożywianie dzieci
 • opieka nad seniorami
 • aktywizacja bezrobotnych

Więcej o nas

Na początku lat dziewięćdziesiątych Polska stanęła wobec nowych wyzwań współczesności. Koncentrowały się one m.in. na płaszczyźnie dokonujących się zmian ustrojowych, rozwoju gospodarki rynkowej i sektora prywatnego, tudzież zmian ekonomicznych.

Oprócz pozytywnych stron transformacji; zmiany te pociągnęły za sobą również negatywne zjawiska społeczne. Takie jak ogólna pauperyzacja społeczeństwa, wzrost bezrobocia, nienależyta opieka społeczna i zdrowotna.

W powyższą sytuację wpisuje się rok 1992, w którym powstała diecezja gliwicka. Nowo utworzona diecezja przejęła terytorialnie cześć diecezji opolskiej i katowickiej – na terenie, których znajdowały się struktury Caritas wymienionych diecezji. Troską ówczesnego Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka było, jak najszybsze powołanie do istnienia Caritas diecezjalnej, która otoczyłaby pomocą biednych i potrzebujących.

Od samego początku Caritas gliwicka organizowała swoje nowe struktury. Z jednej strony – działania były skierowane na rozwój placówek świadczących profesjonalną pomoc; z drugiej – dotyczyły rozwoju wolontariatu parafialnego i szkolnego, który niesie pomoc potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

W początkowej fazie rozwoju Caritas Diecezji Gliwickiej niezaprzeczalną była pomoc finansowa i rzeczowa ze strony Caritas Niemieckiej. Pomoc ta w szczególności dotyczyła budowy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, czy też pomoc w powstaniu i wyposażeniu Stacji Opieki.

Wychodząc naprzeciw wspomnianym negatywnym zjawiskom społecznym, Caritas stara się podejmować działania skierowane bezpośrednio do osób, których owe problemy dotknęły.

Przykładem może być powstałe w 2006 r. w Gliwicach Biuro Aktywizacji Bezrobotnych przy centrali Caritas diecezjalnej. Działalność biura skierowana jest do osób poszukujących pracy, a w szczególności do tych, którzy mają problemy z poruszaniem się na lokalnym rynku pracy.  

Innym przykładem niesienia pomocy jest pomoc żywnościowa skierowana do najbardziej potrzebujących mieszkańców diecezji. Obejmuje ona dzieci, biedne i wielodzietne rodziny, ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pomoc żywnościowa realizowana jest w różnych formach: m.in. przez dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, wydawanie ciepłych posiłków oraz dystrybucję żywności w ramach autorskiego programu ,,Darczyńca’’ oraz programu ,,Spiżarnia Caritas’’, który realizowany jest we współpracy z siecią sklepów Biedronka.

 Konsekwencją przemian systemowych w Polsce jest również brak dostatecznej opieki zdrowotnej. Stąd też ważną domeną działalności gliwickiej Caritas jest troska o ludzi chorych i seniorów. W tym obszarze pomocy – ludziom cierpiących dedykowane są Gabinety Rehabilitacyjne i Stacje Opieki, w których podejmowana jest opieką pielęgniarska nad chorym w domu. Przy stacja opieki znajdują się również dobrze wyposażone wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Powyższe placówki działają pod egidą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą w Zabrzu-Mikulczycach

            Dla ludzi będących w ,,jesieni życia’’ Caritas diecezjalna prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczu, Dom Dziennego Pobytu ,,Rodzina” w Zabrzu oraz Dom Dziennego Pobytu ,,Senior-Wigor’’ w Sośnicowicach. W placówkach tych ludzie starsi znajdują opiekę, zainteresowanie oraz mogą godnie przeżywać swoją starość.

 Dom ,,Rodzina” i ,,Senior-Wigor’’ są dedykowane osobom starszym, które pragną aktywnie i pożytecznie spędzać czas od poniedziałku do piątku. W placówkach prowadzone są pracownie aktywizujące osoby starsze jak np. gospodarstwa domowego czy terapii zajęciowej. Jest również dobrze wyposażony gabinet rehabilitacyjny.  

 Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Caritas prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gliwicach i Zabrzu.

Caritas diecezjalna otacza swoją opieką również rodziny i dzieci m.in. poprzez prowadzenie żłobków i świetlic środowiskowych.

W trosce o drugiego człowieka  nie sposób pominąć gorliwych i oddanych osób, które bezinteresownie – jako wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas – ofiarowują swój czas, cierpliwość i zdolności. Niejednokrotnie, oprócz postawy chrześcijańskiej miłości, otwarcia i troski o innych – dają uśmiech, promień nadziei i wiarę w siebie.

Oczywiście, nie sposób tu wymienić wszystkich inicjatyw jakie są skierowane do ludzi poszukujących pomocy. Niemniej jednak są to ogromne i liczne dzieła, podejmowane przez gliwicką Caritas, których można przeczytać na stronie: https://caritas-gliwice.pl lub fecebook’u

Ta niewątpliwie imponująca działalność wpisuje się w wielką radość przeżywanego w 2017 r. Jubileuszu 25-lecia istnienia Caritas Diecezji Gliwickiej. Miniony Jubileusz jest również wspaniałą okazją, aby za wszelkie poświęcenie, wrażliwe serce, ofiarność i modlitwę gorąco wszystkim podziękować.  

 

Szukasz prezentu??

Szukasz niepowtarzalnego prezentu na urodziny, jubileusz lub ślub. Zerknij na nasz sklep tam wszystko jest unikatowe i niepowtarzalne. Ponadto możesz złożyć zamówienie na karki, które będą spersonalizowane na uroczystość. Więcej informacji na stronie https://sklep.wtzcaritaszabrze.pl/sklep/

 

 

Trwa sprzedaż!!!

Podpowiadamy, że rzeczy wystawione w naszym sklepie mogą stać się prezentem w nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. Gwarantuje, że każdy produkt jest unikatowy, stworzony z sercem i wielką starannością przez osoby z naszych Warsztatów. Obserwujcie naszą stronę na bieżąco, ponieważ staramy się dziennie dorzucić parę perełek. Dziś polecamy zestaw świeć adwentowych. Czy widziałeś???  https://sklep.wtzcaritaszabrze.pl/produkt/zestaw-swiec/