Wykaz chorób przewlekłych!!!


Wykaz chorób przewlekłych, które kwalifikują (na wniosek lekarza prowadzącego – wymagane skierowanie) do wcześniejszego szczepienia:

 • przewlekłe choroby nerek (PChN),
 • deficyty neurologiczne (np. demencja),
 • choroby naczyń mózgowych,
 • choroby nowotworowe (pacjenci onkologiczni optymalny czas szczepienia powinni skonsultować z lekarzem przeprowadzającym kwalifikację),
 • cukrzyca,
 • choroby płuc,
 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niedobory odporności (w chorobach autoimmunologicznych),
 • choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • przewlekłe choroby wątroby,
 • otyłość,
 • astma oskrzelowa,
 • choroby związane z uzależnieniem od nikotyny,
 • talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa),
 • mukowiscydoza,
 • anemia sierpowata.