Nabór wniosków w ramach zadań finansowanych ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przesyła informację o możliwości składania wniosków w ramach likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w ramach środków  PFRON .
Wnioskodawcą może być każdy mieszkaniec Zabrza z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, z uzasadnioną potrzebą zaopatrzenia w poniżej wymieniony sprzęt.
 
 
Likwidacja barier technicznych oznacza bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
 
80 % maksymalna kwota 10 000 zł  są to m.in. schodołazy, podnośniki, krzesełka kąpielowe, itp.
50 % dofinansowania do sprzętu AGD maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł są to m.in. pralki, lodówki, kuchenki, zmywarki.
60% dofinansowanie do zmiany ogrzewania z pieca węglowego na m.in. ogrzewanie gazowe   maksymalna kwota dofinansowania 30 000 zł.
50 % dofinansowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł.
 
Aby móc starać się o dofinansowanie należy uzupełnić “wniosek  o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” uzupełnić dołączone do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty, fakturę proforma/ofertę cenową oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.  Należy pamiętać, iż nie można zakupić sprzętu przed podpisaniem umowy z tut. MOPR.
 
 
Likwidacja barier w komunikowaniu się  oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się/ lub przekazywanie informacji
 
50 % dofinansowania maksymalna kwota to 1500 zł. są to m.in. komputery, laptopy, tablety, smartfony, czytniki, mówniki, rower trójkołowy, budziki świetlne i wibracyjne, urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora, , inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk;
50%  dofinansowania do sprzętu typu cyber-oko (sprzęt do komunikowania się – monitor sterowany wzrokiem)  w maksymalnej kwocie 5 000,00 zł,
50% dofinansowania w maksymalnej kwocie 1000 zł do specjalistycznego oprogramowania. 
 
Aby móc starać się o dofinansowanie należy uzupełnić “wniosek  o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” uzupełnić dołączone do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty, fakturę proforma/ofertę cenową oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.  Należy pamiętać, iż nie można zakupić sprzętu przed podpisaniem umowy z tut. MOPR.
 
pozdrawiam
Małgorzata Warian
Obsługa Środków PFRON
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
tel. 32 277 78 21