Przedłużenie#7czerwca#ZostańWdomu#coronawirusCovid19

Decyzją Nr PSI.6334.65.2020 z dnia 22 maja 2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

do 7 czerwca 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).