PRZEDŁUŻENIE #ZostańWdomu!!

Poleceniem nr  60/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej do 24 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Wszystkie informacje dostępne na stroniehttps://twitter.com/mz_gov_pl

#ZostańWdomu#WtzHomeOffice#PracaWdomu

Wszelkie zmiany będą obwieszczane komunikatem na stronie internetowej.