U W A G A ! ! !

 

Poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej czasowo zawieszają swoją działalność.

Wszelkie zmiany będą obwieszczane komunikatem na stronie internetowej.