Przekaż 1%

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych za rok 2019. Każdy ma możliwość rozdysponowania i przekazania 1 % swojego  podatku na organizacje pożytku publicznego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są  prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej, która jest również Organizacją Pożytku Publicznego.

Caritas Diecezji Gliwickiej niesie pomoc m.in. w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • pomocy osobom w podeszłym wieku,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy,
  • pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbanej wychowawczo,
  • dofinansowania wypoczynku dzieci z biednych rodzin,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.

Można skorzystać z gotowych formularzy przygotowanych i dostępnyh na stronie https://caritasgliwice.pl/1-procent-caritas/

ZA PRZEKAZANIE 1% DLA CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY