„ Zawody Sportowo – Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych ”

24 październka br. uczestniczyliśmy w IX edycji imprezy sportowej „ Zawody sportowo – Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych ” która odbyła się w Dąbrowie Górniczej. Impreza skierowana była do pracowników zakładów aktywnosci zawodowej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, członków stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego. Celem imprezy było propagowanie aktywności sportowo – ruchowej, jako jednej z istotnych form rehabilitacji, zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych. Z dużym zaangażowaniem braliśmy udział w różnych konkurencjach i w wielu odnieśliśmy sukces. Nasz trud zaowocował medalami pamiątkowymi, dyplomami oraz pucharami. każdy uczestnik imprezy otrzymał suchy prowiant oraz ciepły posiłek wraz z pieczywem i piciem. Miłym akcentem była zabawa przy udziale profesjonalnych artystów cyrkowych RUPHERT & RICO, którzy zachęcali nas do aktywnego uczestnictwa w imprezie.

RZUT RINGO- Paweł C. – I miejsce, Jarek S. – III miejsce, Ola J. – I miejsce

TOR PRZESZKÓD – Ola J. – I miejsce

RZUT DO CELU – Jarek K. – III miejsce