Prace pracowni rzemiosła artystycznego

Witraże, mozaiki, mobile – efekt  jaki dają promyki słońca, które delektują się kolorowymi szkiełkami, sprawiając, że pomieszczenia nabierają baśniowego widoku.