Praca wrze!!!!

Prace remontowe idą z dużym rozmachem.

Ekipa wykonuje wszystkie etapy w błyskawicznym tempie. Jesteśmy pod wrażeniem.

Mamy również zbiórkę na ten cel na portalu pomagamy zachęcam do wpłacania

przez strone https://pomagam.pl/przyjaznepodworko 

Dziękujemy również wszystkim, którzy z szczodrości serca dokonali wpłaty.

 

 

 

 

 

Prosimy o wsparcie!!!

Prace na podwórku nabierają rozmachu. Wszystkie działania robione są wedle wcześniej ustalonego harmonogramu. W trakcie prac okazało się, że ceny windują. Potrzebujemy Waszej pomocy, ponieważ jest to ważne miejsce dla osób tu uczęszczających.

Zachęcam Cię do wsparcia naszego przedsięwzięcia na stronie:https://pomagam.pl/przyjaznepodworko

 

UWAGA!!

 

Mamy dla Was dobrą wiadomość. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy remont naszego podwórka. Będzie się to wiązało    z pewnymi utrudnieniami oraz zmianą organizacji wejścia do budynku WTZ.

Od poniedziałku 30.08.2021r proszę wchodzić na zajęcia głównym wejściem od strony ulicy (przez metalową kratę). Zamontowano tam tymczasowy dzwonek.

Z troski o Wasze bezpieczeństwo na czas remontu będzie obowiązywał całkowity zakaz chodzenia oraz korzystania z podwórka przy Warsztatach tj. za bramą.

 

 

 

 

Doradcy Podatkowi

Dzień Dobry,

Do 30 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dwunasta tego typu wspólna akcja Wydziału Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Niepełnosprawni najczęściej są zainteresowani rozwianiem wątpliwości np. w zakresie używania samochodu do celów rehabilitacji, korzystania z pomocy przewodników (dla osób niewidomych czy niesprawnych ruchowo), zakupu leków, czy wydatkami na adaptację mieszkania.

 

#zawieszenieDziałalnościWTZ

Decyzją Nr PSI.6334.39.2021 z dnia 19 marca 2021 roku Wojewoda Śląski od 22 marca 2021 zawiesza działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej do odwołania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA


W ramach działań mających na celu łagodzenia skutów pandemii możesz otrzymać bezpłatną pomoc. Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów.

Potrzebujesz pomocy lub wsparcia zadzwoń pod numer 667 445 774 i umów się na konkretny termin.

Poradnia Psychologiczna mieści się przy ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice.

 

PRZEKAŻ 1% DLA CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ


Program do rozliczeń dostępny w linku https://jedenp

rocent.caritahttps://jedenprocent.caritas.pl/program-do-rozliczen/s.pl/program-do-rozliczen/

1% podatku na rzecz Caritas w Gliwicach - odnośnik do programu pitax

 

1% przekazany Caritas Diecezji Gliwickiej to Twoja pomoc potrzebującym

Niesiemy pomoc w bardzo szerokim zakresie począwszy od dzieci, przez rodziny wielodzietne, chorych, niepełnosprawnych i seniorów.

Więcej o nas można się dowiedzieć na: www.caritasgliwice.pl i facebook’u

Jak wykorzystamy 1%

 • ochrona i promocja zdrowia
 • wsparcie osób niepełnosprawnych
 • dożywianie dzieci
 • opieka nad seniorami
 • aktywizacja bezrobotnych

Więcej o nas

Na początku lat dziewięćdziesiątych Polska stanęła wobec nowych wyzwań współczesności. Koncentrowały się one m.in. na płaszczyźnie dokonujących się zmian ustrojowych, rozwoju gospodarki rynkowej i sektora prywatnego, tudzież zmian ekonomicznych.

Oprócz pozytywnych stron transformacji; zmiany te pociągnęły za sobą również negatywne zjawiska społeczne. Takie jak ogólna pauperyzacja społeczeństwa, wzrost bezrobocia, nienależyta opieka społeczna i zdrowotna.

W powyższą sytuację wpisuje się rok 1992, w którym powstała diecezja gliwicka. Nowo utworzona diecezja przejęła terytorialnie cześć diecezji opolskiej i katowickiej – na terenie, których znajdowały się struktury Caritas wymienionych diecezji. Troską ówczesnego Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka było, jak najszybsze powołanie do istnienia Caritas diecezjalnej, która otoczyłaby pomocą biednych i potrzebujących.

Od samego początku Caritas gliwicka organizowała swoje nowe struktury. Z jednej strony – działania były skierowane na rozwój placówek świadczących profesjonalną pomoc; z drugiej – dotyczyły rozwoju wolontariatu parafialnego i szkolnego, który niesie pomoc potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

W początkowej fazie rozwoju Caritas Diecezji Gliwickiej niezaprzeczalną była pomoc finansowa i rzeczowa ze strony Caritas Niemieckiej. Pomoc ta w szczególności dotyczyła budowy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, czy też pomoc w powstaniu i wyposażeniu Stacji Opieki.

Wychodząc naprzeciw wspomnianym negatywnym zjawiskom społecznym, Caritas stara się podejmować działania skierowane bezpośrednio do osób, których owe problemy dotknęły.

Przykładem może być powstałe w 2006 r. w Gliwicach Biuro Aktywizacji Bezrobotnych przy centrali Caritas diecezjalnej. Działalność biura skierowana jest do osób poszukujących pracy, a w szczególności do tych, którzy mają problemy z poruszaniem się na lokalnym rynku pracy.  

Innym przykładem niesienia pomocy jest pomoc żywnościowa skierowana do najbardziej potrzebujących mieszkańców diecezji. Obejmuje ona dzieci, biedne i wielodzietne rodziny, ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pomoc żywnościowa realizowana jest w różnych formach: m.in. przez dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, wydawanie ciepłych posiłków oraz dystrybucję żywności w ramach autorskiego programu ,,Darczyńca’’ oraz programu ,,Spiżarnia Caritas’’, który realizowany jest we współpracy z siecią sklepów Biedronka.

 Konsekwencją przemian systemowych w Polsce jest również brak dostatecznej opieki zdrowotnej. Stąd też ważną domeną działalności gliwickiej Caritas jest troska o ludzi chorych i seniorów. W tym obszarze pomocy – ludziom cierpiących dedykowane są Gabinety Rehabilitacyjne i Stacje Opieki, w których podejmowana jest opieką pielęgniarska nad chorym w domu. Przy stacja opieki znajdują się również dobrze wyposażone wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Powyższe placówki działają pod egidą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą w Zabrzu-Mikulczycach

            Dla ludzi będących w ,,jesieni życia’’ Caritas diecezjalna prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczu, Dom Dziennego Pobytu ,,Rodzina” w Zabrzu oraz Dom Dziennego Pobytu ,,Senior-Wigor’’ w Sośnicowicach. W placówkach tych ludzie starsi znajdują opiekę, zainteresowanie oraz mogą godnie przeżywać swoją starość.

 Dom ,,Rodzina” i ,,Senior-Wigor’’ są dedykowane osobom starszym, które pragną aktywnie i pożytecznie spędzać czas od poniedziałku do piątku. W placówkach prowadzone są pracownie aktywizujące osoby starsze jak np. gospodarstwa domowego czy terapii zajęciowej. Jest również dobrze wyposażony gabinet rehabilitacyjny.  

 Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Caritas prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gliwicach i Zabrzu.

Caritas diecezjalna otacza swoją opieką również rodziny i dzieci m.in. poprzez prowadzenie żłobków i świetlic środowiskowych.

W trosce o drugiego człowieka  nie sposób pominąć gorliwych i oddanych osób, które bezinteresownie – jako wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas – ofiarowują swój czas, cierpliwość i zdolności. Niejednokrotnie, oprócz postawy chrześcijańskiej miłości, otwarcia i troski o innych – dają uśmiech, promień nadziei i wiarę w siebie.

Oczywiście, nie sposób tu wymienić wszystkich inicjatyw jakie są skierowane do ludzi poszukujących pomocy. Niemniej jednak są to ogromne i liczne dzieła, podejmowane przez gliwicką Caritas, których można przeczytać na stronie: https://caritas-gliwice.pl lub fecebook’u

Ta niewątpliwie imponująca działalność wpisuje się w wielką radość przeżywanego w 2017 r. Jubileuszu 25-lecia istnienia Caritas Diecezji Gliwickiej. Miniony Jubileusz jest również wspaniałą okazją, aby za wszelkie poświęcenie, wrażliwe serce, ofiarność i modlitwę gorąco wszystkim podziękować.  

 

Wykaz chorób przewlekłych!!!


Wykaz chorób przewlekłych, które kwalifikują (na wniosek lekarza prowadzącego – wymagane skierowanie) do wcześniejszego szczepienia:

 • przewlekłe choroby nerek (PChN),
 • deficyty neurologiczne (np. demencja),
 • choroby naczyń mózgowych,
 • choroby nowotworowe (pacjenci onkologiczni optymalny czas szczepienia powinni skonsultować z lekarzem przeprowadzającym kwalifikację),
 • cukrzyca,
 • choroby płuc,
 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niedobory odporności (w chorobach autoimmunologicznych),
 • choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • przewlekłe choroby wątroby,
 • otyłość,
 • astma oskrzelowa,
 • choroby związane z uzależnieniem od nikotyny,
 • talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa),
 • mukowiscydoza,
 • anemia sierpowata.